فروشگاه اینترنتی دیلانچی در یک نگاه

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 7.99 بنفش یاسی روشن حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 3.3 سبز حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 3.1 سرمه ای حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

محصولی از کشور آلمان

حجم 80 میلی لیتر

 • در 24 طیف رنگی در سری متالیک ، پاستلی ، جیغ و شاد
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • بدون آمونیاک
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 7.54 گلبهی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 6.44 نارنجی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 6.64 قرمز مسی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 4.0 قهوه ای حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 8.90 بنفش رویایی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

محصولی از کشور آلمان

حجم 80 میلی لیتر

 • در 24 طیف رنگی در سری متالیک ، پاستلی ، جیغ و شاد
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • بدون آمونیاک
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 6.11 آبی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 6.33 سبز فسفری حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 1.0 مشکی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 9.10 مرواریدی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 5.4 مسی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 9.53 بلوند رزگلد حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 9.32 شامپاینی هایلایت حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 8.53 صورتی باربی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 6.66 قرمز حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
اطلاعات بیشتر

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 6.22 سبز کله غازی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 3.99 بنفش حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 9.1 یخی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

محصولی از کشور آلمان

حجم 80 میلی لیتر

 • در 24 طیف رنگی در سری متالیک ، پاستلی ، جیغ و شاد
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • بدون آمونیاک
اطلاعات بیشتر

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 7.69 سرخابی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 5.65 شکلاتی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

حجم 80 میلی لیتر

 • بدون آمونیاک و سولفات
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • جعبه حاوی تیوپ رنگ،دستکش و بروشور دستورالعمل
 • دارای روغن آرگان
افزودن به سبد خرید

رنگ مو نیمه دائم بدون آمونیاک ویکو شماره 9.2 دودی حجم 80 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان

محصولی از کشور آلمان

حجم 80 میلی لیتر

 • در 24 طیف رنگی در سری متالیک ، پاستلی ، جیغ و شاد
 • بدون نیاز به اکسیدان
 • بدون آمونیاک
افزودن به سبد خرید

کیت رنگ موی آقایان پانا مدل 102 قهوه ای تیره حجم 40 میلی لیتر

۶۴,۶۰۰ تومان

محصولی از شرکت کیا بهداشت

حجم 40 میلی لیتر

نتیجه رنگ به دست آمده ممکن است با رنگ موی مورد انتخاب شما اختلاف داشته باشد و دلیل آن چیزی جز میزان سفید موها و زمان مکث رنگ روی موهای شما نیست .

اطلاعات بیشتر

کیت رنگ موی آقایان پانا مدل 103 قهوه ای حجم 40 میلی لیتر

۶۴,۶۰۰ تومان

محصولی از شرکت کیا بهداشت

حجم 40 میلی لیتر

نتیجه رنگ به دست آمده ممکن است با رنگ موی مورد انتخاب شما اختلاف داشته باشد و دلیل آن چیزی جز میزان سفید موها و زمان مکث رنگ روی موهای شما نیست .

افزودن به سبد خرید

ماسک لایه بردار صورت فابیز مدل ورقه ای رایحه انار وزن 25 گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

محصولی از شرکت ماندگاران صنعت سلامت

وزن 25 گرم

 • دارای ترکیبات طبیعی .
 • دارای مرطوب کننده هیالورونیک اسید .
   
افزودن به سبد خرید

ماسک لایه بردار صورت فابیز مدل ورقه ای رایحه نعنا وزن 25 گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

محصولی از شرکت ماندگاران صنعت سلامت

وزن 25 گرم

 • دارای ترکیبات طبیعی .
 • دارای مرطوب کننده هیالورونیک اسید .
   
افزودن به سبد خرید

هوایتان را داریم !

در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی شما هستیم

در شبکه های اجتماعی سئوالات خود را بپرسید

پیام خود را بگذارید ؛ در کوتاهترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود

دقیق گوش میدهیم ؛ در کوتاهترین زمان پاسخ میدهیم ، چون شما ارزشش را دارید

دقیق گوش میدهیم ؛ در کوتاهترین زمان پاسخ میدهیم ، چون شما ارزشش را دارید

اینجا با قوانین و ضوابط دیلانچی آشنا بشید

همراه خوب دیلانچی سلام

ضمن سپاس از اعتماد شما به ما ، لازم است به نکات ذیل توجه بفرمایید :

 • پس از ثبت سفارش توسط شما خوبان در روزهای عادی 24 تا 48 ساعت بعد از ثبت  ، سفارشتان پردازش ، بسته بندی و از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد .

تبصره : در روزهای تعطیل هیچگونه ارسالی اتفاق نمی افتد و در اولین روز کاری بعد از تعطیلات سفارشات پردازش و ارسال می گردد .

 • کلیه سفارشات از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد ، و دیلانچی هیچگونه مسئولیتی در قبال زمان بر عهده ندارد زیرا کارکنان پست تصمیم گیرنده هستند .
 • دیلانچی بر اساس تعهد بر خود لازم میداند که بعد از تحویل سفارشات به مرکز پستی کد رهگیری مرسوله را جهت پیگیری ارسال نماید لذا از شما عزیزان تقاضا داریم حتما شماره واتساپ خود را اعلام تا همکاران ما در واحد ارتباط با مشتری امکان ارسال سریع و به موقع کد رهگیری را داشته باشند .
 • بر حسب وظیفه تا رسیدن سفارش به دست شما پیگیر هستیم لذا در صورت نیاز به پیگیری و رصد سفارش خود به صفحه پیگیری سفارشات مراجعه کنید .

همراه خوب دیلانچی سلام

ضمن سپاس از اعتمادتان به ما لازم است به نکات ذیل توجه بفرمایید .

 • در صورتیکه کالای شما بدلیل بسته بندی نادرست دچار شکستگی شده بود بعد از دریافت کالا تصویری از کالا را از طریق واتساپ به شماره 09105156674 ارسال تا مراحل برگشت کالا و وجه شما انجام شود .
 • در صورتیکه کالای دریافتی با کالای خریداری شده مغایرت داشت امکان برگشت کالا ظرف مدت 7 روز وجود دارد .
 • کلیه کالاهای ارسالی دارای تاریخ اعتبار می باشند در صورتیکه کالای دریافتی فاقد اعتبار بود امکان برگشت کالا ظرف مدت 7 روز وجود دارد .
 • از آنجائیکه ؛ فروشگاه آرایشی و بهداشتی هستیم در صورتیکه بعد از دریافت کالا درب و پلمپ آن باز شود امکان عودت وجود نخواهد داشت .
 • برگشت وجه بعد از برگشت کالا و ورود به انبار امکان پذیر خواهد بود .

همراه خوب دیلانچی سلام

ضمن سپاس از اعتمادتان به ما برای ارتباط با پشتیبانی و دریافت پاسخ سئوالات خود از طریق شماره تماس های زیر اقدام کنید :

 • 08338380531
 • 09105156674
 • 09105156991

پشتیبانی سریع : 09105156674

دیلانچی ؛ فروشگاهی پر از تخفیف

خوش اومدی رفیق !

ورود / عضویت
یک کد تأیید به شماره همراه شما پیامک خواهد شد
ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف(00:60)

همراه خوب دیلانچی ؛ کنار شمائیم تا خرید راحت و لذت بخش را تجربه کنید

خریدی راحت و لذت بخش را تجربه کنید

مشاهده و بررسی سبد خرید

سفارش شما

محصول جمع جزء
جمع جزء ۰ تومان
مجموع ۰ تومان

سپاس از اعتمادتان به فروشگاه ما توجه کنید که :

 • در صورت اختلال در بروزرسانی نام شهر لطفا یکبار استان خود را تغییر دهید بعد از تغییر اجازه بدید نام شهرهای استان انتخابی بارگذاری شود سپس مجددا نام استان خود را انتخاب و بعد از بارگذاری نام شهرها اسم شهر خودتان را انتخاب کنید .

اگه میخوای از حسابت بری بیرون اینجا کلیک کن

قول بده خیلی زود برگردی پیشمون ، دلمون برات تنگ میشه

اطلاعات خودت رو بررسی کن و اگه خواستی ویرایش کن

همراه خوب دیلانچی آدرس خود را اینجا مشاهده و بررسی کنید

در صورت تمایل به ویرایش آدرس ، بعد از کلیک بر روی ویرایش در صورتیکه از صفحه خارج شدید مجددا بر روی آدرس صورتحساب کلیک و آدرس خود را ویرایش نمایید .

پشتیبانی سریع : 09105156674

دیلانچی ؛ فروشگاهی پر از تخفیف

خوش اومدی رفیق !